Vi har gjort MH!

Imorse åkte vi iväg till Romelanda och gick ett varv runt MH-banan. Det var jätteroligt att komma med! Vi var på Schäferklubben Sd Västra. Testledare var Lisette Murtomäki och beskrivare är Elisabeth Oskarsson.

Ripley hade jätteroligt runt banan. Massor av folk att hälsa på! Yay! Jag känner att beskrivningen stämmer för henne, det som står i protokollet avspeglar hennes personlighet.

Moment

1

2

3

4

5

1a. KontaktHälsning Avvisar kontakt med morrning och eller bitförsök. Undviker kontakt genom att dra sig undan. Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök. Överdrivet kontakttagande, ex hoppar gnäller skäller.
1b. KontaktSamarbete Följer inte med trots flera försök att lockaAlt. provas inte i detta moment. Följer med motvilligt. Följer med men är inte engagerad i testledaren. Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.
1c. KontaktHantering Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren. Accepterar hantering. Accepterar. svarar med kontaktbeteende. Accepterar. svarar med överdrivet kontaktbeteende.
2a. Lek 1Leklust Leker inte. Leker inte, men visar intresse. Startar långsamt, blir aktiv, leker. Startar snabbt, leker aktivt. Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
2b. Lek 1Gripande Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet i farten.
2c. lek 1Gripande och dragkamp Griper inte. Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot. Griper, drar emot, men släpper och tar om.Alt. tuggar. Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper. Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar – även under den passiva delen -tills testledaren släpper.
3a. Förföljande Startar inte. Startar, men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. kan vända.
3a. Startar inte. Startar, men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. kan vända.
3b. Gripande Nonchalerar föremålet.Alt. springer inte fram. Griper inte, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper. Griper direkt, behåller föremålet i minst 3 sekunder.
3b. Nonchalerar föremålet.Alt. springer inte fram. Griper inte, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper. Griper direkt, behåller föremålet i minst 3 sekunder.
4. Aktivitet Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger. Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand. Växlar snabbt aktiviteter under momentet.Alt. oro under hela momentet.
5a. AvståndslekIntresse Engageras inte av figuranten. Kontroll, avbrott förekommer. Intresserad, följer figuranten utan avbrott. Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök.
5b. AvståndslekHot/aggression

 

Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del. Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del. Visar flera hotbeteenden under momentets första del. Visar flera hotbeteenden under momentets första och andra del.
5c. AvståndslekNyfikenhet

 

Går ej fram till figuranten. Går fram när figuranten är aktiv på linjen. Går fram till den dolda men talande figuranten. Går fram till figuranten med låg kropsställning och/eller med tidsfördröjning. Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
5d. AvståndslekLeklust Visar inget intresse. Leker inte, men visar intresse. Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot. Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om. Griper direkt. Drar emot, släpper inte.
5e. AvståndslekSamarbete Visar inget intresse. Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant. Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
6a. ÖverraskningRädsla Stannar inte eller kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
6b. ÖverraskningHot/aggression Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. ÖverraskningNyfikenhet Går fram efter det att overallen lagts ner.Alt. går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden. Går fram till overallen när föraren står bredvid. Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp.
6d. ÖverraskningKvarstående rädsla Ingen tempoförändring eller undan manöver. Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e. ÖverraskningKvarstående intresse Visar inget intresse. Stannar upp. luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle. Stannar upp. luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen. Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efterhand. Biter i eller leker med overallen vid 2 eller flera passager.
7a. LjudkänslighetRädsla Stannar inte eller kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
7b. LjudkänslighetNyfikenhet Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden. Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp.
7c. LjudkänslighetKvarstående rädsla Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst 2 pasager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7d. LjudkänslighetKvarstående intresse Visar inget intresse. Stannar upp. luktar eller tittar på skramlet vid 1 tillfälle. Stannar upp. luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfällen. Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efterhand. Biter i eller leker med skramlet vid 2 eller flera passager.
8a. SpökenHot/aggression Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och flera attacker.
8b. SpökenKontroll Enstaka kontroll, därefter inget intresse.Alt. engagerar sig inte. Tittar mot spökena då och då. Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott.Ex. halva sträckan båda spökena alt. ett spöke hela sträckan. Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet.
8c. SpökenRädsla Uppehåller sig framför eller bredvid föraren. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.
8d. SpökenNyfikenhet Går fram till figuranten när föraren tagit av figurantens huvudbonad.Alt. går inte fram i tid. Går fram till figuranten när föraren talar med figuranten och lockar på hunden. Går fram till figuranten när föraren står bredvid. Går fram till figuranten när föraren gått halva avståndet. Går fram till figuranten utan hjälp.
8e. SpökenKontakttagande med figurant i spökdräkt Avvisar eller undviker kontaktförsök.Alt. går inte fram i tid. Accepterar kontakten från figuranten utan att besvara den. Besvarar kontakten från figuranten. Tar själv kontakt med figuranten. Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.
9a. Lek 2Leklust Leker inte. Leker inte, men visar intresse. Startar långsamt, blir aktiv, leker. Startar snabbt, leker aktivt. Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
9b. Lek 2Gripande Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet i farten.
10. Skott Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd. Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet. Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet. Berörd, rädd.Alt. vill lämna platsen, försöker fly.

Alt. Föraren avstår skott.

 Att hälsa på Lisette var skoj och Ripley är van vid hantering. Inga problem!

Leka är kul, men schäferklubbens stora brandslangar passade inte lillheelern. Så fort leksaken landade på marken så blev den tråkig.

På jakten hade jag väntat mig lite mer. Ripley startade långsamt och växte med uppgiften. Hon nosade på alla detaljer på banan och undersökte allt. Sakta men säkert. Det gällde genomgående under banan; hon var framme och undersökte men det kunde ta lite tid. När hon kollat av något så släppte hon det. 🙂

Under aktiviteten passade Ripley på att rulla några gånger. 🙂

Avståndsleken var intressant! Figgen var en trooper som glatt kämpade på när Ripley först såg skeptisk ut. Ripley sprang i cirklar runt figgen och agerade med henne. Jag hade jättesvårt att hålla mig för skratt när Ripley kutade runt i ”tokryck” efter ryck och hade skoj.

Dumpen var lite läskig men hon löste det och gick närmare och närmare overallen under passagerna.

Värre var det med skramlet. Jävlar vad läskigt! Hon kastade sig åt sidan och stod kvar där medan jag gick närmare. När jag satt på huk och pratade med skramlet så vågade sig Ripley fram och undersökte det. Vid andra passagen efteråt så gick hon lugnt vid skramlet utan kvarstående rädsla.

 Spökena var ena konstiga saker! Ripley morrskällde en hel del och hade fint fokus på bägge spöken. När jag kopplade loss henne så var hon snabbt framme och kollade och blev jätteglad när hon upptäckte att det fanns människor under de läskiga lakanen!

Så lek igen. Hon reagerade som i början på beskrivningen: brandslangen var rolig när jag och TL kastade den mellan oss eller drog den på marken bort från henne. Jaktlekar är alltid en hit. Men när den landade på marken så var den ointressant.

Jag vet att hennes lekintresse kan vara sisådär så jag hade med mig en fårskinnsdutt. Den var jätterolig som vanligt och Ripley lekte intensivt men när första skottet kom så blev hon väldigt störd och det tog ett bra tag innan hon kunde återgå till lek. Vi avslutade beskrivningen med att jag lekte med dutten tills Ripley ville vara med igen och hon fick upp intresset åter till sist och då fick hon vinna den. Sen hade vi genomgång.

Elisabeth tyckte att Ripley är en trevlig, social hund som löser mycket med sin sociala sida. Hon har inga direkta aggressioner utan en nyfikenhet och ett socialt intresse som gör henne till en strålande liten sällskapshund och lämplig för tävlan.

Stort tack till SD-västra för idag!

Grattis Ripley 1 år!

Idag är ingen vanlig dag för det är Ripleys födelsedag! 😀

Vi har firat genom att åka till veterinären och kollat knän och ögonlyst. Allt är normalt och friskt och sunt och åååh vilken trevlig liten tjej! 🙂 Jätteskönt att ha intyg på att hon är frisk!

Jag köpte ju Ripley när hon var runt halvåret och missade den första valptiden. Snälla Cattis mailade en massa bilder från mini-Ripleys dagar. Yay!

Linnea, liiiite Norrievarning här!

Med mamma Fay och pappa Eamon.

My Dog

Nix, domarna älskade inte Ripleys utseende. Vi fick Good 2 ggr med fin kritik. Mycket feminin, passande vinklar, välburen svans, bra päls, fina ögon, utmärkt temperament. 😀 Men även det lilla underbettet och avsaknad av massa.

Klart att det hade varit roligt att slå alla ;), men jag är nöjd. Det är kul med en avstämning utseendemässigt. Och jätteskoj att träffa pappa, syrran, dubbelkusin och ägaren till hennes mamma. Dessutom en massa andra trevliga heelers som hon inte är släkt med. 🙂

Ripley har uppfört sig alldeles utmärkt under mässan! Idag var vi där sex timmar och hon höll koll på mig hela tiden. Sov lite i mitt knä när jag tittade på rallylydnad, blev klappad på av barn, studsade glatt när vi träffade vänner.

 

Usel bloggare, jag vet. Vi kanske ses på My Dog? Juniorklass, lördag + söndag.

Klassvinnare!

Idag har vi varit i Väröbacka på Södra Rasspecialen. Heelerklubben hade utställning. Aldrig förr har vi sett så många heelers samtidigt. Ripley var anmäld i Specialklassen som är till för hundar med underbett som hennes. Hon vann, hon vann! 😀

Välkonstruerad, feminin med vackert ? och uttryck. Fina ögon och öron. Underbett.  Lång välformad bröstkorg utmärkt benstomme, välvinklad. Bra front, utmärkta rörelser. Bra päls, trevligt temperament.

Man riktigt hör hur mycket domaren älskade henne, eller hur? Dessutom träffade vi Malin a.k.a. russin från AoH med sin teeny tiny lilla Mini och fantastiskt storörade Norrie från dory.nu. Ripleys syster Yatzy ställdes också ut och vann sin klass! Alla tre av heeler.se-Annas hundar vann, ja typ varje klass de var med i. Bra reklam för Mongrels idag. 🙂

Exemplarisk!


Så lät Gits omdöme om den lilla heelerns spårande! Sist på kursen var det tema nosaktivering. Några hundar fick leta godis, andra fick göra en sökövning. Jag gick ett kort spår och dök in bakom ett träd. Git tog kopplet och superheelern spårade snabbt upp mig. 🙂 Sen haglade berömmet över oss. ”Exemplariskt, titta hur hon stoppade ner nosen och jobbade!” Jag sög i mig komplimangerna och tänkte att vi har nog hittat rätt gren. Spår är kul, säger Ripley! 😀

Spring i solen så jag får några vettiga bilder!


Försök till gruppbild.

Idag hade Ripley en playdate med Maddes shibavalp. De är jämnstora och snabba som illrar bägge två.

Yatzy!

Hit med kycklingen!

Idag har vi varit i Kungsbacka och kikat på agility. Ripley är läskigt snabb när hon vill, så nog kan det bli en agilityheeler av henne. Jag klurar just nu på vilken vår nästa kurs ska bli – tävlingslydnad, aktivering, agility eller något helt annat?

I Kungsbacka befann sig också Anna som har flera släktingar till Ripley. Till och med ett syskon! Yay! Eller Yatzy, för det är namnet på syrran! Kolla hur söt hon är!

Mer om Anna och hennes fina hundar finns på heelers.se. Det var jätteroligt att träffas! Nästa gång kanske hundarna kan sitta nära varann så vi får lite vettiga bilder. 😀


Hänt i veckan

I torsdags hade vi valpkursdebut. Det är mer en unghundskurs, alla valparna är över fyra månader gamla. Ripley blev förtjust i en australisk terrier, såna finns ju hos hennes uppfödare. Yay, en ny lekkamrat!

Git demonstrerade grunden till kravinkallning och chockade de flesta när hon demonstrerade hur högt man ska skrika inkallningsordet. 😀 Vi lekte och tränade kontakt trots tusen störningar med Way out West pågående och alla roliga valpar som gick att leka med och människor som gick att tigga godis av.

Vi varvar lek och inlärning till moment med miljöträning. I lördags satt vi på Drottningtorget och kollade på folk, följt av en tripp till en bokhandel där Ripley charmade alla. Söndag var vi på Marks BHK och hejade på Karin & Alice som tävlade rallylydnad. Mark bjöd på fint väder och gott om spännande saker. Vi satt bredvid Cinzia och hennes enorma T-rex till berner sennen Fago. Ripley såg ut som en chihuahua i jämförelse. 😉

Vi är såklart även ute i skogen. Idag besökte vi Rya Skog och vandrade runt i den trolska miljön. Åk dit ni som bor nära, skogen är jättefin!